Schedules

# Session Speaker(s) Time Venue
1 Testing Session ..... 10:00 - 12:00
# Session Speaker(s) Time Venue
1 Registration ..... 08:00 - 09:00
2 Opening Ceremony Vitalii Ivanov, Andriy MARCHENKO, Anatoliy VASYLYEV 09:00 - 09:30
3 Keynote Session 1 Dagmar Caganova, Erwin Rauch, Mateusz Barczewski 09:30 - 11:00 Session Chair: Olaf Ciszak
4 Awards Ceremony Olaf CISZAK, Vitalii Ivanov 11:00 - 11:20 Session Chair: Anatoliy Vasylyev
5 Technical Break ..... 11:20 - 11:30
6 Keynote Session 2 Arun Nagarajah, Domenico Guida, Alex Enrich Prast 11:30 - 13:00 Session Chair: Milan Edl
7 Technical Break ..... 13:00 - 14:00
8 Session 1. Manufacturing Engineering Milan Edl, Jose Machado, Ruslan Dzhemalyadinov, Dominik Ehring, Dmytro Adamenko 14:00 - 15:00 Session Chair: Dragan Perakovic
9 Session 2. Mechanical Engineering Yuliia Tarasevych, Olga Shypul, Andrii Rogovoy, Volodymyr Gurey, Oleksandr Petrov 15:00 - 16:00 Session Chair: Justyna Trojanowska
10 Technical Break ..... 16:00 - 16:15
11 Poster Session ..... 16:15 - 16:45 Session Chair: Ivan Pavlenko
# Session Speaker(s) Time Venue
1 Registration ..... 08:00 - 09:00
2 Session 3. Chemical Engineering Vladimir Zavialov, Yelizaveta Chernysh, Mykhailo Mushtruk, Iryna Vaskina, Musii Tseitlin 09:00 - 10:00 Session Chair: Oleksandr Liaposhchenko
3 Technical Break ..... 10:00 - 10:15
4 Session 4. Materials Engineering Olena Mikulich, Yaroslav Kusyi, Oksana Titarenko, Oleg Horoshilov, Maksym Kunitsyn 10:15 - 11:15 Session Chair: Oleg Zabolotnyi
5 Technical Break ..... 11:15 - 11:30
6 Session 5. Interdisciplinary Research Dmytro Lesyk, Vasyly Larshin, Oleksandr Kolosov, Serhii Kononenko, Mariusz Salwin 11:30 - 12:30 Session Chair: Jose Machado
7 Closing & Awards Ceremony ..... 12:30 - 13:00 Session Chair: Vitalii Ivanov
# Session Speaker(s) Time Venue
1 Q&A Session for Organizational Issues ..... 09:00 - 11:00 Session Chair: DSMIE Team